exotic holidays
รูปภาพทัวร์
exotic holidays
จัดกรุ๊ปเหมา
รางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ พิธีมอบรางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์
ค้นหาทัวร์  

9 ที่สุดท้าย ทัวร์เวียดนามสิ้นปี 31-02 ม.ค.58 บินการ์ต้า 13,900

บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์ต่างประเทศ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่ต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิเช่น ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ยุโรป และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา แพกเกจทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา พร้อมด้วยโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก และทัวร์เกาหลีราคาถูก และบริการที่ท่านต้องประทับใจ

SPECIAL PROMOTION
  • ทัวร์ฮ่องกง
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เกาหลี
RECOMMENDATION FOR YOU
EXOTIC HOLIDAY : KOREA TOUR
ทัวร์เกาหลี กรุงเทพฯ – อินชอน อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้–แวะถ่ายรูปที่หมู่บ้าน ฝรั่งเศส - La Provinceเกาะนามิ Winter Love
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า 2015

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 15,900 บาท
เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58

ทัวร์พม่า
ทัวร์ยุโรป 2015

เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทาง ม.ค.-พ.ค. 58

เส้นแบ่งโปรแกรมทัวร์
PACKAGE TOUR

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

ทัวร์พม่า, พระราชวังบุเรงนอง(Kanbawza Thardi Palace)

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN84

บินGolden Myanmar Airlines
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 4 วัน สายการบิน: Golden Myanmar Airlines
 ราคาถูกพิเศษ 17,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Myanmar
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ–ย่างกุ้ง
วันที่ 2 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 3 พระธาตุอินทร์แขวน -หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ตลาดสก็อตเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 4 ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม–พระเจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดเดินทาง ปี 2558 : 2015 (จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
มกราคม 01-04 ม.ค./ 1 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  17,900  บาท 

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน ทัวร์พม่าวันเทศกาล ปี 2558

ทัวร์พม่า, พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ๊ก์ทิโย

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN87

บินNok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 3 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
 ราคาถูกพิเศษ 15,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Myanmar
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-เจดีย์กาบาเอ-พระตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เจดีย์โปตาทาวน์-พระเทพทันใจ-ตลาดสก็อต-กรุงเทพฯ
กำหนดเดินทาง ปี 2558 : 2015 (จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
มกราคม 16-18 ม.ค./ 1 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
กุมภาพันธ์ 20-22/ 54 ที่สุดท้าย 21-23 ก.พ./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
มีนาคม 03-05/ 20 ที่สุดท้าย 04-06/ 20 ที่สุดท้าย 06-08 มี.ค./ 34 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
เมษายน 04-06/ 20 ที่สุดท้าย 11-13 เม.ย./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  17,900  บาท 
พฤษภาคม 03-05 พ.ค./ 31 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
พฤษภาคม 30-01 มิ.ย./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  17,900  บาท 
กรกฎาคม 30-01 ส.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  17,900  บาท 

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน ทัวร์พม่า ปี 2558

ทัวร์พม่า, พระมหามัยมุนี(Maha Myat Muni), พระยะไข่

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN88

บินNok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 5 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
 ราคาถูกพิเศษ 29,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Myanmar
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่ 4 พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
วันที่ 5 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โปตาทาวน์-ตลาดสก็อต-กรุงเทพฯ
กำหนดเดินทาง ปี 2558 : 2015 (จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
มกราคม 14-18/ 5 ที่สุดท้าย 28-01 ก.พ./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  29,900  บาท 
กุมภาพันธ์ 04-08/ 20 ที่สุดท้าย 11-15/ 20 ที่สุดท้าย 18-22/ 20 ที่สุดท้าย 25-01 มี.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  29,900  บาท 
มีนาคม 04-08/ 20 ที่สุดท้าย 11-15/ 20 ที่สุดท้าย 18-22/ 20 ที่สุดท้าย 25-29 มี.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  29,900  บาท 
เมษายน 01-05/ 20 ที่สุดท้าย 11-15 เม.ย./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  30,900  บาท 

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน ทัวร์พม่า ปี 2558

ทัวร์พม่า, มหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN89

บินNok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 6 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
 ราคาถูกพิเศษ 36,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Myanmar
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
วันที่ 4 พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
วันที่ 5 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-เฮโฮ-วัดพองดออู- ทะเลสาบอินเล-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง-ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
วันที่ 6 ทะเลสาบอินเล–ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
กำหนดเดินทาง ปี 2558 : 2015 (จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
มกราคม 15-20/ 20 ที่สุดท้าย 22-27 ม.ค./ 17 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  36,900  บาท 
กุมภาพันธ์ 05-10/ 20 ที่สุดท้าย 12-17 ก.พ./ 15 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  37,900  บาท 
กุมภาพันธ์ 19-24 ก.พ./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  39,900  บาท 
มีนาคม 05-10/ 20 ที่สุดท้าย 12-17/ 20 ที่สุดท้าย 19-24/ 20 ที่สุดท้าย 26-31 มี.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  36,900  บาท 
เมษายน 21-26 เม.ย./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  37,900  บาท 
เมษายน 02-07/ 20 ที่สุดท้าย 11-16 เม.ย./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  39,900  บาท 
พฤษภาคม 01-06/ 20 ที่สุดท้าย 05-10/ 20 ที่สุดท้าย 12-17/ 20 ที่สุดท้าย 26-31 พ.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  37,900  บาท 

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน ทัวร์พม่า ปี 2558

ทัวร์พม่า, พระธาตุอินทร์แขวน

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN90

บินMyanmar Airlines
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 3 วัน สายการบิน: Myanmar Airlines
 ราคาถูกพิเศษ 15,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Myanmar
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-วัดบารมี-ตลาดสก็อต-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ
กำหนดเดินทาง ปี 2558 : 2015 (จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
มกราคม 10-12/ 20 ที่สุดท้าย 17-19/ 20 ที่สุดท้าย 24-26/ 20 ที่สุดท้าย 29-31 ม.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
กุมภาพันธ์ 06-08/ 20 ที่สุดท้าย 14-16/ 20 ที่สุดท้าย 21-23/ 20 ที่สุดท้าย 26-28 ก.พ./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
มีนาคม 07-09/ 20 ที่สุดท้าย 14-16/ 20 ที่สุดท้าย 20-22/ 20 ที่สุดท้าย 21-23/ 20 ที่สุดท้าย 27-29 มี.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
เมษายน 02-04/ 20 ที่สุดท้าย 10-12/ 20 ที่สุดท้าย 18-20/ 20 ที่สุดท้าย 24-26/ 20 ที่สุดท้าย 25-27 เม.ย./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 
พฤษภาคม 02-04/ 20 ที่สุดท้าย 09-11/ 20 ที่สุดท้าย 16-18/ 20 ที่สุดท้าย 23-25 พ.ค./ 20 ที่สุดท้าย ทัวร์พม่าราคา  15,900  บาท 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม,

รหัสจอง
ทัวร์เวียดนาม

VAN82

บินQatar Airways
ประเทศ: ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน สายการบิน: Qatar Airways
 ราคาถูกพิเศษ 13,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Vietnam
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮานอย–ฮาลอง–ไนท์มาเก็ตฮาลอง
วันที่ 2 ฮาลอง–ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–ช้อปปิ้ง 36 สาย-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 3 ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี–วัดเจดีย์เสาเดียว–พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–วิหารวรรณกรรม–วัดเฉินก๊วก–ทะเลสาบตะวันตก–สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014 (จองทัวร์เวียดนามโดยกดวันที่ต้องการ)
ธันวาคม 31-02 ม.ค./ 11 ที่สุดท้าย ทัวร์เวียดนามราคา  13,900  บาท 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย–ฮาลอง–นิงห์บิงห์

ทัวร์เวียดนาม, ล่องเรือฮาลองบก

รหัสจอง
ทัวร์เวียดนาม

VAN83

บินQatar Airways
ประเทศ: ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน สายการบิน: Qatar Airways
 ราคาถูกพิเศษ 17,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านท่องเที่ยว Vietnam
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ–ฮานอย–ฮาลอง–ไนท์มาเก็ตฮาลอง
วันที่ 2 ฮาลอง–นิงห์บิงห์
วันที่ 3 วัด Bai dinh-ล่องเรือฮาลองบก–ถ้ำตามก๊ก–ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–วันหงอกเซิน–ถนน 36 สายเก่า–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014 (จองทัวร์เวียดนามโดยกดวันที่ต้องการ)
ธันวาคม 31-03 ม.ค./ เต็มแล้ว ทัวร์เวียดนามราคา  17,900  บาท 

เบอร์โทรติดต่อ

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา จองตั๋วเครื่องบิน จัดกรุ๊ปเหมา ทำวีซ่า
04-07  ก.พ.
15,900.-
ที่พักเชียงคานบุรี

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ