exotic holidays
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
Myanmar
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
Korea
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย
India
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
Japan
ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน
Bhutan
ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
Russia
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
Europe
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ
England
ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี
Italy
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส
France
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง
Hongkong
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า
Macau
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
Singapore
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
China
ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง
Beijing
ทัวร์เซี่ยงไฺฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฺฮ้
Shanghai
ทัวร์กวางเจา ทัวร์กวางเจา
Guangzhou
ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี
Bali
ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร
Cambodia
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว
Laos
ทัวร์โครเอเซีย ทัวร์โครเอเซีย
Croatia
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
Turkey
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
Nepal
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
Maldives
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
America
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย
Scandinavia
ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์
New Zealand
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย
Australia
ทัวร์แอฟริกา ทัวร์แอฟริกา
Africa
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
Vietnam
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
Jordan
ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา
Srilanka
ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย
Malaysia
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
Dubai
รูปภาพทัวร์
exotic holidays
จัดกรุ๊ปเหมา

ทัวร์พม่า 3 วัน  11-13 ส.ค. 14,900 บิน 8M 11 ที่นั่ง | ทัวร์ภูฏาน 20-24 ส.ค. 39,900 บิน Bhutan Airline รับ 2 ที่นั่ง

บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์ต่างประเทศ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่ต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิเช่น ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ยุโรป และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา แพกเกจทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา พร้อมด้วยโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก และทัวร์เกาหลีราคาถูก และบริการที่ท่านต้องประทับใจ


SPECIAL PROMOTION
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์ยุโรป
  • ทัวร์เกาหลี
  • ทัวร์ภูฏาน
  • ทัวร์ญี่ปุ่น
  • ทัวร์จีน
  • แพคเกจ ทัวร์มัลดิฟส์
ทัวร์เกาหลี
RECOMMENDATION FOR YOU
EXOTIC HOLIDAY : KOREA TOUR
ทัวร์เกาหลี กรุงเทพฯ – อินชอน อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้–แวะถ่ายรูปที่หมู่บ้าน ฝรั่งเศส - La Provinceเกาะนามิ Winter Love
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 8M
ราคา 13,900 บาท
เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 57

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า

พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-
อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน DD
ราคา 36,900 บาท
เดินทาง พ.ค.-ธ.ค. 57

เส้นแบ่งโปรแกรมทัวร์
PACKAGE TOUR

ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน-พาโร-ทิมพู-ภูนาคา 5 วัน

ทัวร์ภูฏาน

รหัสจอง
ทัวร์ภูฏาน

BHU21

ทัวร์ภูฏาน บิน Bhutan Airline
ประเทศ: ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา: 5 วัน สายการบิน: Bhutan Airline
ทัวร์ภูฏาน ราคาถูกพิเศษ 39,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์ภูฏาน
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Bhutan
ทัวร์ภูฏาน กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู - ภูนาคา - ทิมพู - พาโร - กรุงเทพฯ
ทัวร์ภูฏานกำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์ภูฏานโดยกดวันที่ต้องการ)
สิงหาคม 02-06/07-11/16-20/19-23/20-24/25-29 ส.ค. ทัวร์ภูฏานราคา 39,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN67

ทัวร์พม่า บิน Myanmar Airlines
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 3 วัน สายการบิน: Myanmar Airlines
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 13,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - หงสาวดี-เจดีย์ไจปุ๊น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โปตาทาวน์-เทพทันใจ-พระตาหวาน-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
สิงหาคม 08-10/15-17/22-24/29-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 13,900 บาท
สิงหาคม 11-13 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 14,500 บาท

ทัวร์พม่า พม่า 5 ดาว-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN68

ทัวร์พม่า บิน Myanmar Airlines
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 3 วัน สายการบิน: Myanmar Airlines
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 15,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-วัดบารมี-ตลาดสก็อต-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
สิงหาคม 08-10/15-17/22-24/29-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN75

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 3 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 14,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)–ย่างกุ้ง–หงสาวดี–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง–พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน)-พระธาตุอินทร์แขวน –พระไฝเลื่อน-เจดีย์กาบาเอ-พระตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เจดีย์โปตาทาวน์-พระเทพทันใจ-ตลาดสก็อต-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
ตุลาคม 17-19/24-26 ต.ค. ทัวร์พม่าราคา 14,900 บาท
ธันวาคม 05-07 ธ.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท
ธันวาคม 30-01/31-02 ม.ค. ทัวร์พม่าราคา 16,900 บาท
มกราคม 01-03/02-04 ม.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์ 4 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN69

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 4 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 23,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง–สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-พระเจดีย์โบตาทาวน์-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-พุกาม-วัดกองมุดอว์-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เจดีย์กาบาเอ-วัดมหาเจง-สนามบินดอนเมือง
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
สิงหาคม 07-10/14-17/21-24/28-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 23,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ มัณฑเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN70

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 5 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 29,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง–เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โปตาทาวน์-ตลาดสก็อต-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
สิงหาคม 06-10/09-13/20-24/27-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
กันยายน 03-07/10-14/17-21/24-28 ก.ย. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
ตุลาคม 29-02 พ.ย. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
ตุลาคม 01-05/08-12/15-19/22-26 ต.ค. ทัวร์พม่าราคา 30,900 บาท

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN71

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ: ทัวร์พม่า ระยะเวลา: 6 วัน สายการบิน: Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 36,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน)–หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-เฮโฮ-วัดพองดออู- ทะเลสาบอินเล-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง-ชมแมวกระโดดลอดบ่วง-ทะเลสาบอินเล–ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
สิงหาคม 07-12/13-18/20-25 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 36,900 บาท
กันยายน 02-07/09-14/16-21/23-28 ก.ย. ทัวร์พม่าราคา 36,900 บาท
ตุลาคม 01-06/08-13/15-20/22-27 ต.ค. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
พฤศจิกายน 04-09/11-16/18-23/25-30 พ.ย. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
ธันวาคม 04-09/10-15/15-20/23-28 ธ.ค. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
ธันวาคม 30-04/31-05 ม.ค. ทัวร์พม่าราคา 39,900 บาท
เบอร์โทรติดต่อ

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา จองตั๋วเครื่องบิน จัดกรุ๊ปเหมา ทำวีซ่า
01-04  ต.ค.
12,900.-
ทัวร์อิตาลี
ที่พักเชียงคานบุรี

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ