exotic holidays

รูปภาพทัวร์
ที่พักเชียงคานบุรี

ทัวร์พม่า 4 วัน  03-05 / 09-11 พ.ค. รับ 2 ที่ บิน 8M 15,900

ทัวร์ต่างประเทศ

บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์ต่างประเทศ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่ต่างประเทศ หลากหลายรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิเช่น ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ยุโรป และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา แพกเกจทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา พร้อมด้วยโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก และทัวร์เกาหลีราคาถูก และบริการที่ท่านต้องประทับใจ

ทัวร์ต่างประเทศ
SPECIAL PROMOTION
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์ฮ่องกง
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์ตุรกี
  • ทัวร์พม่า
ทัวร์เกาหลี
RECOMMENDATION FOR YOU
EXOTIC HOLIDAY : KOREA TOUR

ทัวร์เกาหลี กรุงเทพฯ – อินชอน อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้–แวะถ่ายรูปที่หมู่บ้าน ฝรั่งเศส - La Provinceเกาะนามิ Winter Love

read more
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 8M
ราคา 12,900 บาท
เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 57

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-
อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน DD
ราคา 36,900 บาท
เดินทาง พ.ค.-ธ.ค. 57

เส้นแบ่งโปรแกรมทัวร์
PACKAGE TOUR

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN63

ทัวร์พม่า บิน Myanmar Airlines
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 4 วัน สายการบิน : Myanmar Airlines
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 17,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -ย่างกุ้ง-เจดีย์โปตาทาวน์-สก็อตมาร์เก็ต-พระตาหวาน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถ ขึ้น-ลง พระธาตุอินทร์แขวน)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง-เมืองสิเรีม-เจดีย์เยเลพญา-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
เมษายน 24-27 เม.ย. ทัวร์พม่าราคา 17,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN67

ทัวร์พม่า บิน Myanmar Airlines
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 3 วัน สายการบิน : Myanmar Airlines
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 12,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - หงสาวดี-เจดีย์ไจปุ๊น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โปตาทาวน์-เทพทันใจ-พระตาหวาน-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
พฤษภาคม 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 12,900 บาท
พฤษภาคม 02-04/09-11/16-18/23-25 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 13,900 บาท
มิถุนายน 06-08/13-15/20-22/27-29 มิ.ย. ทัวร์พม่าราคา 12,900 บาท
กรกฎาคม 04-06/18-20/25-27/26-28 ก.ค. ทัวร์พม่าราคา 12,900 บาท
สิงหาคม 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 12,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า 5 ดาว-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN68

ทัวร์พม่า บิน Myanmar Airlines
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 3 วัน สายการบิน : Myanmar Airlines
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 15,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-วัดบารมี-ตลาดสก็อต-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
พฤษภาคม 01-03/02-04/03-05/08-10/15-17/16-18/22-24/23-25/29-31 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท
มิถุนายน 06-08/13-15/20-22/27-29 มิ.ย. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท
กรกฎาคม 04-06/18-20/25-27/26-28 ก.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท
สิงหาคม 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า 5 ดาว-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN72

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 3 วัน สายการบิน : Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 15,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โปตาทาวน์-พระเทพทันใจ-พระตาหวาน-วัดบารมี-ตลาดสก็อต-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
พฤษภาคม 24-26 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 15,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์ 4 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN69

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 4 วัน สายการบิน : Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 23,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง–สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-พระเจดีย์โบตาทาวน์-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-พุกาม-วัดกองมุดอว์-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เจดีย์กาบาเอ-วัดมหาเจง-สนามบินดอนเมือง
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
พฤษภาคม 01-04/08-11/15-18/22-25 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 23,900 บาท
มิถุนายน 05-08/12-15/19-22/26-29 มิ.ย. ทัวร์พม่าราคา 23,900 บาท
กรกฎาคม 03-06/11-14/17-20/24-27 ก.ค. ทัวร์พม่าราคา 23,900 บาท
สิงหาคม 07-10/14-17/21-24/28-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 23,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ มัณฑเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN70

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 5 วัน สายการบิน : Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 29,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง–เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โปตาทาวน์-ตลาดสก็อต-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
พฤษภาคม 01-05/07-11/21-25 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 30,900 บาท
มิถุนายน 04-08/11-15/18-22/25-29 มิ.ย. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
กรกฎาคม 02-06/09-13/16-20/23-27 ก.ค. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
สิงหาคม 06-10/09-13/20-24/27-31 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
กันยายน 03-07/10-14/17-21/24-28 ก.ย. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
ตุลาคม 29-02 พ.ย. ทัวร์พม่าราคา 29,900 บาท
ตุลาคม 01-05/08-12/15-19/22-26 ต.ค. ทัวร์พม่าราคา 30,900 บาท

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน

ทัวร์พม่า

รหัสจอง
ทัวร์พม่า

RGN71

ทัวร์พม่า บิน Nok Air Airline
ประเทศ : ทัวร์พม่า ระยะเวลา : 6 วัน สายการบิน : Nok Air Airline
ทัวร์พม่า ราคาถูกพิเศษ 36,900 บาท
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ นำท่านท่องเที่ยวทัวร์พม่า
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ ประเทศ Myanmar
ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน)–หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-เฮโฮ-วัดพองดออู- ทะเลสาบอินเล-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง-ชมแมวกระโดดลอดบ่วง-ทะเลสาบอินเล–ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่ากำหนดเดินทาง ปี 2557 : 2014(จองทัวร์พม่าโดยกดวันที่ต้องการ)
พฤษภาคม 01-06/09-14/20-25 พ.ค. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
มิถุนายน 04-09/11-16/18-23 มิ.ย. ทัวร์พม่าราคา 36,900 บาท
กรกฎาคม 02-07/09-14/16-21/23-28 ก.ค. ทัวร์พม่าราคา 36,900 บาท
สิงหาคม 07-12/13-18/20-25 ส.ค. ทัวร์พม่าราคา 36,900 บาท
กันยายน 02-07/09-14/16-21/23-28 ก.ย. ทัวร์พม่าราคา 36,900 บาท
ตุลาคม 01-06/08-13/15-20/22-27 ต.ค. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
พฤศจิกายน 04-09/11-16/18-23/25-30 พ.ย. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
ธันวาคม 04-09/10-15/15-20/23-28 ธ.ค. ทัวร์พม่าราคา 37,900 บาท
ธันวาคม 30-04/31-05 ม.ค. ทัวร์พม่าราคา 39,900 บาท
เบอร์โทรติดต่อ

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา
จัดกรุ๊ปเหมา
จองตั๋วเครื่องบิน
จัดกรุ๊ปเหมา
ทำวีซ่า
คลิปวีดีโอพาเที่ยวเกาะเชจู
คลิปวีดีโอพาเที่ยวอินเดีย-เนปาล-สังเวชนียสถาน
facebook twitter
exotic holidays
สมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ

ข้อมูลท่องเที่ยว เที่ยวสบายสบาย สไตล์เอ้าท์ไซต์ไทยแลนด์ บริการรถตู้ VIP ให้เช่า