exotic holidays
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
Korea
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
Myanmar
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง
Hongkong
ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา
Xishuangbanna
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
Japan
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
Vietnam
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย
India
ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน
Bhutan
ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
Russia
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
Europe
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ
England
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส
France
ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี
Italy
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า
Macau
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
Singapore
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
China
ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง
Beijing
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้
Shanghai
ทัวร์กวางเจา ทัวร์กวางเจา
Guangzhou
ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี
Bali
ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไน
Brunei
ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร
Cambodia
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว
Laos
ทัวร์โครเอเซีย ทัวร์โครเอเซีย
Croatia
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
Turkey
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
Nepal
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
Maldives
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
America
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย
Scandinavia
ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์
New Zealand
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย
Australia
ทัวร์แอฟริกา ทัวร์แอฟริกา
Africa
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
Jordan
ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา
Srilanka
ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย
Malaysia
ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์
Philippines
ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์
Egypt
ทัวร์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อคโค
Morocco
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
Dubai
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
Iran
ทัวร์บราซิล ทัวร์บราซิล
Brazil
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
Uzbekistan
หมู่เกาะกาลาปากอส หมู่เกาะกาลาปากอส
Galapagos
ทัวร์เลบานอน ทัวร์เลบานอน
Lebanon
รูปภาพทัวร์
เครื่องหมายรับรองการค้าออกให้ Exotic โดย DBD กรมการค้าธุรกิจ
exotic holidays
รางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์
พิธีมอบรางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์

ทัวร์ต่างประเทศ
PACKAGETOUR


บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์  บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า หน้าทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ มีสถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว วิหารธรรมมะยังจี เจดีย์สิโลมินโล เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเป็ง พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (SL)
By Lion Air

Lion Air


วันเดินทางช่วงปีใหม่ ราคาโปรโมชั่น รีบจองด่วน มีตั๋วแล้ว การันตี ออกเดินทางแน่นอน
30 ธันวาคม 2559 - 01 มกราคม 2560 มีตั๋ว 20 ที่นั่ง
31 ธันวาคม 2559 - 02 มกราคม 2560 มีตั๋ว 20 ที่นั่ง
01 - 02 ธันวาคม 2560 มีตั๋ว 20 ที่นั่ง

เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม ชมพระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน ช้างเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอน ชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน
โปรแกรมทัวร์พิเศษ

  • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
  • สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
  • ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
  • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก

เมนูพิเศษ

  • เป็ดปักกิ่ง
  • สลัดกุ้งมังกร
  • กุ้งแม่น้ำเผา
  • อาหารพื้นเมืองพม่า
  • น้ำดื่มทุกวัน วันละ 2 ขวด

พักโรงแรมย่างกุ้ง 1 คืน ระดับ 4 ดาว และ พักใกล้พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ไฟล์บินเช้า กลับ เย็น SL200 DMK-RGN 09.05-10.00 // SL207 RGN-DMK 20.05-21.45 โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์
 

วันที่ 1        สนามบินดอนเมือง -ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.05 น.

เหินฟ้าสู่ พม่า โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL200 (บริการอาหารแบบ Snack และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.00 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม.
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4
นำท่านสักการะ พระะเจดีย์ชเว มอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี  สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่า บริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
 

นำท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน  ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวร  กำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้  ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนถึงที่พัก

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเย็น  เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว  ควรเตรียม เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  22.00 น. เท่านั้น   พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “ เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ”

  พักที่ YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAITHOO HOTEL
วันที่ 2        พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
05.00 น.

เชิญท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์ ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์  ไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล ทำบุญประจำวันเกิด (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น) ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระธาตุนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของประเทศพม่า ถ้าใครได้ขึ้นมากราบไหว้ครบ 3 ครั้ง จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ

06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางกลับ  ถึงคิมปุนแค้มป์  เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศ พร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า  มีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินกะดีป่า ในปี ค.ศ.994  จนเวลาพอสมควร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (กุ้งแม่น้ำเผ่า ท่านละ 1 ตัว)
บ่าย

จากนั้นเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

17.30 น. นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นแล้วให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 

(สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

พักที่ GREEN HILL BEST WESTERN HOTELเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3        ย่างกุ้ง-วัดบารมี-เจดีย์โปตาทาวน์(พระเทพทันใจ)- สก๊อตมาร์เก็ต-พระหินอ่อน- ช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ หลังจากอาหารเช้า ชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์นมัสการ  พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ.สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง)
บ่าย นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต  (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก  แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน นำท่านนมัสการ วัดพระหินอ่อน (MARBLE BUDDHA) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดใน โลก นำท่านชมความน่ารัก แสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน   สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ เมงกาลาดง
20.05 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Thai Lion Airเที่ยวบินที่ SL207 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตรค่าบริการ  (กรุณากดที่กำหนดวันเดินทางเพื่อทำการจองทัวร์พม่า)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม

เบอร์โทรติดต่อ
เพิ่มเพื่อน

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา จองตั๋วเครื่องบิน จัดกรุ๊ปเหมา ทำวีซ่า
30-33  ต.ค.
12,200.-
ที่พักเชียงคานบุรี
Exotic Holidays News

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ