exotic holidays
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
Korea
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
Myanmar
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง
Hongkong
ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา
Xishuangbanna
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
Japan
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
Vietnam
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย
India
ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน
Bhutan
ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
Russia
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
Europe
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ
England
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส
France
ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี
Italy
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า
Macau
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
Singapore
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
China
ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง
Beijing
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้
Shanghai
ทัวร์กวางเจา ทัวร์กวางเจา
Guangzhou
ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี
Bali
ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไน
Brunei
ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร
Cambodia
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว
Laos
ทัวร์โครเอเซีย ทัวร์โครเอเซีย
Croatia
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
Turkey
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
Nepal
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
Maldives
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
America
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย
Scandinavia
ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์
New Zealand
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย
Australia
ทัวร์แอฟริกา ทัวร์แอฟริกา
Africa
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
Jordan
ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา
Srilanka
ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย
Malaysia
ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์
Philippines
ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์
Egypt
ทัวร์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อคโค
Morocco
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
Dubai
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
Iran
ทัวร์บราซิล ทัวร์บราซิล
Brazil
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
Uzbekistan
หมู่เกาะกาลาปากอส หมู่เกาะกาลาปากอส
Galapagos
ทัวร์เลบานอน ทัวร์เลบานอน
Lebanon
รูปภาพทัวร์
เครื่องหมายรับรองการค้าออกให้ Exotic โดย DBD กรมการค้าธุรกิจ
exotic holidays
รางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์
พิธีมอบรางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2557 เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์

ทัวร์ต่างประเทศ
PACKAGETOUR


บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์  บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่าน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก แพคเกจทัวร์ฮ่องกง หน้าทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศฮ่องกง ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ช้อปปิ้งนาธาน  และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (HX) (2560)
By Hongkong Airlines

Hongkong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +
ตื่นตาตื่นใจกับโชว์แสงสีSYMPHONYOF LIGHT+หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิวกระเช้านองปิง 360 องศา +กราบขอพรพระใหญ่+ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน…
พิเศษลดทั้งเกาะฮ่องกง++ลิ้มลองติ่มซำรสเลิศ ++สุกี้ HOT POT สไตล์ฮ่องกง

พิเศษ!!!พักฮ่องกง 2 คืน ระดับ 4 ดาว

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา – พระใหญ่วัดโป่วหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง A Symphony of Lights
 

** หากท่านที่ต้องซื้อตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

06.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์K ประตู4-5 สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

08.25 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 768  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

12.10 น.

เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้คณะท่านออก
Exit B” (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่หลิน โดยรถโค้ชของอุทยาน  วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้  (หมายเหตุ: กระเช้าปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่  9 ม.ค. 2560 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา  5 เดือนโดยประมาณ)จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว อิสระช้อปปิ้งสินค้าแต่ละแบรนด์พาเหรดกันลดราคาอย่างกระหน่ำที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ ที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อเข้าสู่เกาะเกาลูน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณภัตตาคาร( มื้อที่1 )  นำท่านชม  A Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PENTA HOTEL / DORSETT HOTEL  เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักฮ่องกง

วันที่ 2 ท่องเที่ยว - ช๊อปปิ้งอิสระ หรือเลือกซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม : HK Disneyland / Ocean Park / Macau
 

พักผ่อน – ฟรีช๊อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)จากนั้นเข้าที่พักด้วยตัวเอง

 

สามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม
หากท่านต้องการเที่ยว Hong Kong Disneyland / Ocean Park พร้อมรถรับ - ส่ง  สามารถสั่งจองและชำระเพิ่มจากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี้
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package
ราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่ 3,500 บาท  เด็ก (3-11 ปี) 2,500 บาท ต่ำกว่า 2 ขวบเข้าฟรี
(บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน + รถรับส่ง ระหว่าง Hotel และ Disneyland)  
Option 2 : Ocean Park Package
ราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่ 3,500 บาท  เด็ก 2,300 บาท
(บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน + รถรับส่ง ระหว่าง Hotel และ Ocean Park)
Option 3 : Macau Full Day Tour (ขั้นต่ำเดินทาง 10 ท่าน)
ตะลุยรอบเมือง วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอลล์ จตุรัสเซนาโด้และ เดอะเวเนเชียนรีสอร์ทราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่/เด็ก 5,000 บาท
(ราคานี้รวม ค่าตั๋วเรือไป-กลับ, รถรับส่งไป-กลับ, อาหารเที่ยง )  
หมายเหต : ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทุกกรณีหากไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตาม Option Tour ที่ซื้อเพิ่มเติม  
อาทิเช่น  ฝนตกหนัก  หรือพายุเข้า เป็นต้น

พักที่  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PENTA HOTEL/ DORSETT HOTEL  เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักฮ่องกง

วันที่ 3 ฮ่องกง – วัดเชอกุง-วิคตอเรียพีค-เจ้าแม่กวนอิม- DUTY FREE -ย่านจิมซาจุ่ย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 (บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น) 

 

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง (Che Kung) แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มี ชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิม และนำรูปปั้นท่านนายพล ที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึงอยู่บริเวณทางเดิน ด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป นำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้ หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง โดยเชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่อง ประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจาก “แชกงเหมี่ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย จุดชมวิวที่สวยของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและ เกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ ออฟ ไชน่า (อาคารสูงอันดับ 4 ของฮ่องกงและอันดับที่ 25 ของโลก มีทั้งหมด 70 ชั้น มีรูป ทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมี ไว้เพื่อสื่อถึงพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้), อาคารเอชเอสบีซี (ใช้ทุนสร้างสูงกว่า 5,200 ดอลล่าร์ฮ่องกงและด้วยความสูง 178.80 เมตร จึงทำให้ตึกแห่งนี้เป็นอาคารทางการเงินที่สูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ในเวลาต่อมา ที่สำคัญชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารเอชเอสบีซีมีฮวงจุ้ยที่ดี
ที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็น จุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่ เป็นการแก้ฮวงจุ้ย ให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม), อาคาร Two International Finance Centre (เป็นอาคารที่ สูงสุดในย่านเซ็นทรัลและยังเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก สูง 420 เมตร 88 ชั้น ลักษณะภายนอกเป็นอาคารที่สร้าง คล้ายเสาโอเบลิสก์ของประเทศอียิปต์ ส่วนด้านในนอกจากจะแบ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์, ไอเอฟซีมอลล์และร้านค้า ยิบย่อย ลักษณะตึกจะคล้ายรูปข้าวโพดด้านบนตึกจะมีลักษณะคล้ายมีดดาบ) พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่า ประทับใจ จากนั้นนำท่านแวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Temple : Repulse Bay) เป็นวัดสำคัญอีก แห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ. 1993 โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่
ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวัง ทุกครั้งไป ขั้นตอนการสักการะเทพเจ้า ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมให้ยืนเป็นวงกลม (ด้านหน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม) แล้วมองหน้าท่านจากนั้นอธิษฐานสิ่งที่ต้องการ เมื่อไหว้เสร็จให้เอาสองมือลูบที่รูปปั้นเทพเจ้าทางด้านหน้าเจ้าแม่ โดยลูบจากหัวไปถึงเท้าแล้วกำมาใส่กระเป๋าตนเองจะทำให้ร่ำรวยเงินทอง จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุ ยืนยาวไป
อีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิม ให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อม สะพานกลับมา นำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) พิเศษ++หม้อไฟ หรือ ฮ็อตพ็อทฮ๋องกง (Hot Pot)

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ที่พร้อมใจกันลดราคาทั่วทั้งเกาะกว่า 50-70% มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะวกในการช้อปปิ้ง**...กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน.....

23.35 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่ HX761 // HX769 //HX767
* บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *

02.00 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

(กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่  15 ท่านขึ้นไป )

อัตรค่าบริการ  (กรุณากดที่กำหนดวันเดินทางเพื่อทำการจองทัวร์ฮ่องกง)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม

เบอร์โทรติดต่อ
เพิ่มเพื่อน

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา จองตั๋วเครื่องบิน จัดกรุ๊ปเหมา ทำวีซ่า
30-33  ต.ค.
12,200.-
ที่พักเชียงคานบุรี
Exotic Holidays News

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ